20131231-110249.jpg

Om man råkar första gången få se nyårsnyet, när man befinner sig vid en korsväg, bör man niga tre gånger för det och därvid uttala vad man helst av allt önskar. Denna önskan går då i uppfyllelse.

” Fröken Elsa Johnsson i Gävle berättade det 1911.