SM_M 10919_a

Fabrikör Johannes Svahn började liksom Wahlqvist sin bana under små ekonomiska förhållande, men var liksom denne företagsam och duglig, varför han banade sig väg till framgång. Han föddes den 4 juni 1826 i Kungsbacka och kom efter en kort tids utbildning i handelsyrket i Jönköping till Växjö, där han 1848, alltså endast 22år gammal, i fru Areschougs hus vid torget uppsatte en speceri-, manufaktur- och galanteriaffär, vilken han innehade till 1859, då den försåldes till grosshandlare J.E Berg, och drev snart upp denna till en betydande omsättning.

…utdrag från Wahlqvistska klädesfabriken 1824-1924

Här börjar vår historia om det gamla hustet, Johannes Svahn kommer till Växjö och börjar bygga upp sin förmögenhet. Han tar 1856 över den Wahlqvistska klädesfabriken som låg mitt emot domkyrkan vid linneparken.

Ty hans rastlösa verksamhetsbegär hade ej nog med fabrikens göromål. Särskilt intresserade han sig för jordbruk och blev under årens lopp ägare till en mängd jordegendomar. Från 1863 tillhörde han under en lång följd av år stadsfullmäktige och blev samma år styrelseledamot i Växjö-Alvesta järnväg och dess VD under 1870-talet.

Alla framsteg och nya metoder intresserade honom och för att ta ett exempel på detta överraskades växjöborna i Maj 1865 av att Svahn forsade fram över Växjösjöns vatten i en liten ångbåt.

På morgonen den 3 juni 1874 nedbrann fabriken i Växjö, ilbud avsändes till fabrikör Svahn som befann sig ute på sitt sommarställe. Fabrikör Svahn ville åter få arbetet igång så snart som möjligt, dels för att utnyttja de gynsamma tiderna, dels för att undvika arbetarstammens skingring. Han trivdes väl på sin egendom Vik och sökte till en början få verksamheten förlagd till närheten därav. Men ingen passande plats hittades utan all verksamhet flyttades till Karlskrona.

Svahn fortsätter att att utveckla sitt jordbruk på Vik som ursprungligen kommer från tofta by och där Postgård.

Svahn har köpt Postgård innan laga skifte 1862 som ligger som central gård i Tofta by. Efter lagaskifte som var klart 1863 skulle Postgård flyttas till sin nuvarande plats vid toftasjön.

Flytten eller rättare sagt kostnaden för flytten finns dokumenterat i dokumentet över lagaskifte och där kan vi läsa vad flytten kostade från tofta by: