18 september 1897 Wexjo-Klafreström Jernvägs aktiebolag / Johannes Svahn

6 maj 1907 Claes Eric Carlsson

1 oktober 1927 Elisabet Hörberg

13 maj 1942 Margareta Rundberg

8 augusti 1945 Dödsboet efter Margaretha Rundberg

29 augusti 1946 Fredrik Wilhelm Rundberg

5 september 1956 Dödsboet efter Fredrik Wilhelm Rundberg

9 januari 1957 Oskar Karl Wilhelm Engdahl

4 mars 1970 Dödsboet efter Karl Wilhelm Engdahl

26 september 1979 Bengt Erik Engdahl

30 december 2010 Håkan Andersson och Helen Simson