Bengt Nordenberg, född 22 april 1822 i Jämshög, Blekinge, död 18 december 1902
i Düsseldorf. Konstnär tillhörande av Düsseldorfskolan och mest känd för
sina folklivsbilder med motiv hämtade från Dalarna, Blekinge och Skåne.
Nordenberg har även skildrat medelklass och högre klassers liv,
samt även målat kyrkomålningar och altartavlor. Hans konst är väl
representerad på såväl Nationalmuseum som Göteborgs konstmuseum.
Flera av Nordenbergs bilder reproducerades i tidskriften Litografiskt
Allehanda som utgavs 1859-65, vilket bidrog till hans popularitet.

” Måltidsrast under skördearbetet 1889″ Denna sommar målade Nordenberg två tavlor där Svahn i sin ljusa sommarkostym och överväldigande gestalt står i kretsen av sina underlydande.

Sommaren 1889 målade Nordenberg 8 oljemålningar till gårdsbykyrka med bibliska motiv . Under perioderna som han målade tavlorna var han gäst hos Svahn som betalade hanns uppehälle.